Con Dios Swalmen | Con Dios

Con Dios

Vocal Group CON DIOS Swalmen bestaat reeds vanaf 1968 en is begonnen als jongerenkoor. Gezien de leeftijd van de leden is een aantal jaren geleden besloten om het woord "jongeren" achterwege te laten. Dit houdt niet in dat de koorleden oud van geest zijn. Het repertoire bestaat vooral uit Engelstalige popmuziek, populaire muziekpartijen van vroeger en nu.

Wij treden op tijdens festiviteiten en in zorgcentra. Gemiddeld zes keer per jaar.
Het koor staat onder leiding van dirigent Ruud Pricken en wordt, tijdens optredens, begeleid door pianiste Angelique van Dijk.

Onze groep bestaat uit ongeveer 20 zingende leden uit Swalmen en omgeving.

Iedere maandag wordt er gerepeteerd van 20.00 tot 22.00 uur in de Kroek van Zorgcentrum St. Jan Baptist, Neerstraat 1 Swalmen. In de pauze wordt er gezamenlijk koffie gedronken.

Heb je zin om in een leuke groep te zingen? Kom dan gerust eens binnen lopen.
Heb je vragen of wil je verdere informatie? 
Mail dan naar info@condiosswalmen.nl of condioskoorswalmen@gmail.com 
of bel naar 06-24695631

 

10 dec.

Optreden (be)laef Zjwame

Optredens